Fagstoff

Nettsteder

Publisert: 11.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

medieuttrykk  

Huskelappen

I begynnelsen var all informasjon på Internett tekstbasert.

 

I dag er nettekster sammensatte tekster som består av skrift, bilder, lyd og levende bilder.

 

Nettets barndom

TV-program om internett fra 1990-årene.TV-program om Internett fra 1990-årene. 


Sammenlign de nettsidene som blir presentert i dette TV-programmet, med dagens nettsider.

 

Kort historikk

Tidlig på 1990-tallet ble  World Wide Web (verdensveven) en tilgjengelig tjeneste på Internett. Siden den gang har bruken av Internett utviklet seg voldsomt. Før World Wide Web ble tatt i bruk, var nesten all informasjon på Internett rent tekstbasert. I dag kan vi finne både lyd, stillbilder, levende bilder og tekst formidlet på mange forskjellige måter. Informasjon deles heller ikke bare over World Wide Web, men også via fildelingsnettverk, nettbaserte spill, ulike meldingstjenester osv.

Nettsteder på 1990-tallet

I Webens barndom, fram til rundt 2000, var det fremdeles ganske klare skillelinjer mellom ulike typer nettsteder som hjemmesider, nettaviser, nettmagasiner, portaler, nettkataloger, fora og søkemotorer.

Nettsteder i dag

I dag er det langt vanskeligere å skille helt klart mellom de ulike typene. VG og Dagbladet for eksempel er fremdeles blant Norges største nettaviser, men nå er de mye mer enn bare dét. I tillegg til den rene nyhetsdelen har de også egne nettmagasiner, de tilbyr diskusjonsfora, de lar brukerne publisere sine egne weblogger, og de har sosiale møtesteder for brukerne.

Brukerskapt innhold

Det blir dessuten stadig mer av det vi kan kalle brukerskapt innhold: weblogger, diskusjonsfora, nettsamfunn, tjenester for deling av bilder, tekst, musikk og video. Alt dette er innhold som produseres og gjenbrukes av brukerne. Dermed forandres de tradisjonelle medienes rolle. De har ikke lenger monopol på å levere informasjon og underholdning, og brukerne er ikke lenger bare passive konsumenter. Spesielt unge brukere av nettmediene blir i stadig større grad selv produsenter av innhold.

Oppgaver

Generelt