Fagstoff

Fra Web 1.0 til Web 2.0 til Web 3.0

Publisert: 05.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

mediehistorie

 

Huskelappen

Et kjennetegn ved Web 1.0 er enveis-kommunikasjon.

 

Kjennetegn ved web 2.0

 • alle kan publisere
 • fri flyt av informasjon
 • innhold deles og tagges
 • digitalt demokrati
 • personalisert innhold
 • sosiale nettverk
 • interaktive tjenester
 • bedre funksjonalitet

 

Web 3.0 handler om nettjenester tilpasset individuelle behov.

 

Ressurser

Linda EideLinda Eide 

Noen politiske partier etablerte tidlig egne valg-TV-sendinger på Internett. Se Linda Eides

parodi på web-TV 

 

 

 

Web 1.0

Man kan se på Web 1.0 og Web 2.0 som to forskjellige stadier i utviklingen av World Wide Web. Web 1.0 bar preg av at det bare var webadministratorer som kunne legge ut innhold på nettsider. Publikum var bare passive lesere av dette innholdet. Nettsider som bare blir brukt til å vise informasjon, og som bare kommuniserer én vei, kalles gjerne Web 1.0.

Web 2.0

Uttrykket Web 2.0 begynte å slå rot etter en konferanse i 2004 med Tim O'Reilly. Siden har det vært mye uklarhet om hva Web 2.0 egentlig betyr. Tim O'Reilly mener at Web 2.0 har et sett med prinsipper som er felles for en type nettjenester. En nettjeneste kan omfavne mange eller få av disse prinsippene.

Hva kjennetegner Web 2.0?

Web 2.0 kjennetegnes ved at publikum ikke lenger er passive lesere, men selv bidrar med innhold uten å ha noe spesiell teknisk kompetanse. Publikum kan kommentere avisartikler, lage blogger, bidra på wikier, legge ut egne filmer på YouTube og bruke sosiale medier som Facebook og Twitter.

Nettjenester styrkes ved å høste kunnskap fra dem som bruker Internett. Et eksempel er Wikipedia. Wikipedia er et nettleksikon der alle kan legge inn og endre informasjon. Nettstedet baserer seg på og styrkes ved at allmennheten kan bidra med informasjon. Wikipedia vokser hver eneste dag og blir nå regnet som en seriøs kilde for informasjon, siden det er så mange som bidrar i denne gigantiske kunnskapsdugnaden.

Dette er også en mulighet for allmennheten til å sortere og "merke" eller kategorisere innhold slik at man lettere kan finne fram til relevant informasjon. Vi kan også kalle det for annotering.

Et annet kjennetegn ved Web 2.0 er at dataprogrammer bruker Internett som plattform. Det innebærer at et dataprogram kan brukes gjennom en nettleser og ikke lenger er avhengig av å bli installert på datamaskinen.

På vei mot Web 3.0?

Det neste skrittet i utviklingen blir kanskje Web 3.0. Noen mener at Web 3.0 er her allerede. Her er noen egenskaper ved det vi kan kalle Web 3.0:

 • Innholdet som er av interesse for deg, blir filtrert.
 • Det er en semantisk web (datamaskinene tolker mening i data ved at data beskrives).
 • Bare informasjon av interesse for brukeren gjøres tilgjengelig.
 • Man oppnår riktige data til rett person til rett tid på rett apparat (laptop, mobiltelefon, etc.).
Oppgaver

Generelt