Veiledning

Funksjon og tilpasning

Publisert: 03.06.2011, Oppdatert: 01.08.2017
Røyskatt

I dette hovedområdet skal vi se på hvordan funksjon, adferd, vekst og formering hos både planter og dyr har tilpasset seg ulike levevilkår og utviklet seg gjennom tidene. Når du jobber med "Funksjon og tilpasning" har du nytte av bakgrunnskunnskap fra ”Cellebiologi” og ”Fysiologien til mennesket”.

Plantespillet. Lenke til simulering. Bli med på en spillrunde, og lær mer om plantene!  

Grenstruktur med klikkbare arter. Lenke til simulering. Tree of Life, norsk interaktivt evolusjonstre. 

Læreplanen i biologi finnes bare på nynorsk.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • samanlikne bygning og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskiljing, sett i samanheng med tilpassing til ulike levevilkår
  • gjere greie for hovudtrekk i formeiringa av planter og dyr, sett i samanheng med utviklinga av livet på jorda
  • forklare korleis opptak og transport av vatn og oppløyste stoff skjer hos planter, og diskutere kva slag tilpassing planter kan ha til ulike levevilkår
  • drøfte korleis ytre faktorar påverkar vekst og utvikling hos planter
  • gje døme på og grunngje korleis åtferd som kjem av evolusjon, er ein del av tilpassinga til omgjevnadene

Omtale av hovudområdet

Hovudområdet handlar om at utviklinga av livet på jorda har ført til eit mangfald av organismar som viser mange former for tilpassing til ulike levevilkår. Utvalde trekk frå både bygnad, funksjonar, formeiring og åtferd hos organismar blir sette i samanheng med denne utviklinga.

 

 
Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold

Faglig