Veiledning

Cellebiologi

Publisert: 03.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Salmonella

Celler er de minste levende enhetene som kan fungere alene, men de kan også kommunisere og samarbeide med andre celler. I dette hovedområdet skal vi få innsyn i mange av de fascinerende og livsviktige prosessene som foregår inne i cellene. Innholdet bygger på kunnskaper fra "Ernæring og helse" og "Bioteknologi" i naturfag. Cellebiologi gir bakgrunnskunnskap som er nyttig før du skal jobbe med "Fysiologien til mennesket" og "Funksjon og tilpasning".

This node does not support insertion type thumbnail   

 

Simulering – sammenlign størrelser.Simulering: sammenlign størrelser på celler, bakterier og virus.    

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for oppbygginga av eukaryote celler og forklare kva for funksjonar ulike delar i cellene har
  • forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismar
  • gjere greie for oppbygginga og formeiringa til bakteriar og virus, og relatere det til prosessar i natur, industri og helsefagleg samanheng

Omtale av hovudområdet

Hovudområdet handlar om den indre bygnaden i eukaryote celler, korleis dei ulike delane fungerer, og transport av stoff ut og inn av celler. Området omfattar i tillegg oppbygginga og formeiringa til bakteriar og virus.


Læreplanen i biologi finnes bare på nynorsk.

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig