Veiledning

Cellebiologi

Publisert: 03.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Salmonella

Celler er de minste levende enhetene som kan fungere alene, men de kan også kommunisere og samarbeide med andre celler. I dette hovedområdet skal vi få innsyn i mange av de fascinerende og livsviktige prosessene som foregår inne i cellene. Innholdet bygger på kunnskaper fra "Ernæring og helse" og "Bioteknologi" i naturfag. Cellebiologi gir bakgrunnskunnskap som er nyttig før du skal jobbe med "Fysiologien til mennesket" og "Funksjon og tilpasning".

Image showing the thumbnail for content named \"Eukaryote celler\"Forelesning om eukaryote celler.   

 

Simulering – sammenlign størrelser.Simulering: sammenlign størrelser på celler, bakterier og virus.    

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for oppbygginga av eukaryote celler og forklare kva for funksjonar ulike delar i cellene har
  • forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismar
  • gjere greie for oppbygginga og formeiringa til bakteriar og virus, og relatere det til prosessar i natur, industri og helsefagleg samanheng

Omtale av hovudområdet

Hovudområdet handlar om den indre bygnaden i eukaryote celler, korleis dei ulike delane fungerer, og transport av stoff ut og inn av celler. Området omfattar i tillegg oppbygginga og formeiringa til bakteriar og virus.


Læreplanen i biologi finnes bare på nynorsk.

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig