Fagstoff

Kort historikk

Publisert: 09.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017

 

Portrett av Johan Gutenberg. Tegning. Johann Gutenberg  

Et håndverk blir til

Boktrykkerkunsten ble oppfunnet midt på 1400-tallet, av tyskeren Johann Gutenberg. I over 400 år var det trykkeren selv som satte sammen de løse bokstavene og illustrasjonene til boksider. Men mot slutten av 1800-tallet økte tallet på lesekyndige i Europa sterkt, og dermed oppstod det også et stort behov for profesjonelle trykksaker.

Denne utviklingen førte til at grafisk design ble et eget håndverk. Trykkeren konsentrerte seg fra nå av om trykkpressen og om annet teknisk utstyr på trykkeriet, mens kunstnere og illustratører (tegnere) bestemte hvordan sidene skulle se ut.

Les mer

Ny teknologi − nye muligheter

På 1980-tallet kom datamaskiner med programmer for desktop publishing og bildebehandling. Med en skanner og en laserprinter i tillegg, ble det mulig å drive et helt lite trykkeri hjemme på stuebordet. Og mot slutten av 1990-årene, da bruken av internett og verdensveven (www) spredte seg, ble en helt ny teknologi tilgjengelig for å spre budskap som før hadde vært forbeholdt trykte medier.

Til å begynne med var det programmererne som stod for både teknisk løsning og design, på samme måten som trykkerne gjorde hele jobben på Gutenbergs tid. Men nå er det vanlig at grafiske designere har ansvaret for hvordan både skjerm- og papirmedier skal se ut. I dag kan dessuten hvem som helst designe sine egne trykksaker med de samme verktøyene som de profesjonelle bruker.

skjul

 

To moderne grafiske stilretninger

Vi skal ta en rask titt på to viktige stilretninger innen grafisk design: Sveitsisk stil og postmoderne stil. De representerer to nokså ulike stilidealer.

Sveitsisk stil

Den såkalte sveitsiske eller internasjonale stilen innenfor grafisk design var ledende på 1950- og 1960-tallet, og har ennå mange tilhengere.

Stilen la vekt på å utforme sidene på en enkel og ryddig måte, slik at informasjonen skulle være så lett som mulig å oppfatte. Tekstene kunne få et nøkternt og "vitenskapelig" preg. Oppslaget nedenfor er utformet i sveitsisk tradisjon:

Sideblikk

Plakat med vindmølle i sveitisk stil. Foto. Plakat i enkel og saklig sveitsisk stil    

Sideblikk

Postmodernistisk stil

Mot slutten av 1960-tallet kom det et opprør mot det rasjonelle og tekniske, det ble viktigere å skape noe originalt og uttrykksfullt. Den postmodernistiske stilen er mer avslappet og ledig, og designerne får leke seg mer med farger og former. Det er også lov å blande elementer fra forskjellige historiske epoker.

I elevarbeidet nedenfor finner vi elementer fra eldre stilretninger som ekspresjonisme, jugendstil og viktoriansk stil. Tekst og bilde smelter sammen i et uttrykk som kan minne om flimmeret fra en tv-skjerm.

Bilde av en reklameplakat i brunt, rosa og hvitt. Illustrasjon.Reklameplakat i postmodernistisk, lekende stil   
Oppgaver