Oppgave: Drøfte

Analyser statistiske data

Publisert: 27.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie  

Tidsbruk

2 timer

 

Ressurser

Egenvurdering

– Er dataene du har funnet relevante?

– Er dataene du har funnet sammenlignbare?

 

Logoen til flere TV-kanaler. Fotografi.  

De offentlig eide allmennkringkasterne har fått konkurranse av privateide kommersielle mediebedrifter over hele Europa.

 

Oppgave 1

Bruk tilgjengelig statistikk på nettsiden til Medienorge til å beskrive utviklingen av de ulike TV-aktørenes markedsandeler og seertall i Norge.

 

 

Oppgave 2

Sammenlign forholdene i Norge med forholdene i minst to andre europeiske land. Hvordan vil du forklare de forskjellene du finner?