Oppgave: Arbeidsoppdrag

Lag en radiodokumentar

Publisert: 27.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie  

Tidsbruk

5 timer

Ressurser

Radioens gullalder  

Radiosjangre 

Gullalderen i norsk radiohistorie

Intervjuteknikk 

 

NRK-klipp fra 50-tallet

 

Hjallis blir olympisk mester 
God aften, mitt navn er Cox
 
Rolf Kirkvaag i Store studio
 
Flom i Nederland
 
Hallesby taler om helvete
 
Tidssignal
 

Egenvurdering

– Gir intervjuene et godt innblikk i radioens stilling på 1950-tallet?

– Er kvaliteten på lydopptakene god nok?

– Er du fornøyd med redigeringsarbeidet?

 

 

En glad ungdomsgjeng på Bergenstoget i 1952. Kurer reiseradio og en sigarett hører med til kosen.En glad ungdomsgjeng på bergenstoget i 1952. Kurer reiseradio og en sigarett hører med til kosen. 

Oppgave: Dokumentar om radioens gullalder

Du skal lage en radiodokumentar på maksimum fem minutter om radioens gullalder. Dokumentaren skal bestå av intervju med en eller flere personer som forteller om hvilke programmer de lyttet til, og hva radioen betydde for dem på 1950-tallet.

Tenk nøye gjennom hvilke personer du vil intervjue. Intervjuobjektene bør være flinke til å fortelle. Et tips er å starte intervjuet med å spille av klipp fra populære 50-tallsprogrammer og be intervjuobjektene fortelle om egne opplevelser knyttet til det de hører.

Les inn introduksjon, blokker og avslutning.

Søk på nettet og se om du kan finne 50-tallsmusikk eller andre lydeffekter med Creative Commons-lisensiering som du kan bruke.

Rediger kommentarer, musikklipp og intervjuer sammen ved hjelp av et lydredigeringsprogram.

Dersom du velger å publisere radiodokumentaren din som en podkast, kan du dele den med oss på NDLA delingsarena.

Musikk lisensiert public domain eller Creative Commons

 

På nettstedet Mediana har Jon Hoem fra Mediesenteret i Bergen laget en oversikt over hvor du kan finne musikk du lovlig kan bruke i radio- og videoproduksjoner:

 

Gratis musikk 


 
Relatert innhold