Oppgave: Arbeidsoppdrag

Hold et foredrag

Publisert: 27.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie  

Tidsbruk

5 timer

Ressurser

Mediekonvergens 

NOU 1999: 26 Mediekonvergens 

Egenvurdering

– Har du fått med de viktigste momentene?
– Er du fornøyd med den visuelle framstillingen?
– Er foredraget ditt tilpasset mottakerne?

 

DAB-radio 

Oppgave: Digitalisering og mediekonvergens

Du er invitert til å holde et foredrag for pensjonistforeningen på hjemstedet ditt om dagens medieutvikling med hovedvekt på digitalisering og mediekonvergens.

  1. Lag et manus med momenter du vil ha med i foredraget.
  2. Lag en powerpointframvisning med tekst, bilder, lyd og video som støtter opp rundt den muntlige presentasjonen.