Oppgave

Skriv et essay

Publisert: 27.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie  

Tidsbruk

2 timer

Ressurser

Etableringsperioden 

Monopoloppløsning 

Essay 

 

Egenvurdering

– Tilfredsstiller teksten din kravene til sjangeren "essay"?

– Gir teksten din leserne innsikt i årsakene til at kringkastingsmonopolet ble opprettet og avviklet?

 

radioapparat 

Oppgave: Offentlig kringkastingsmonopol

Skriv et essay der du belyser følgende temaer:

  1. De viktigste årsakene til at Stortinget i 1933 valgte å etablere et offentlig kringkastingsmonopol i Norge.
  2. Hvilke intensjoner som lå bak regjeringens oppmykning av NRK-monopolet høsten 1981, og hvordan resultatet ble i forhold til intensjonene.