Oppgave: Arbeidsoppdrag

Finn fakta

Publisert: 27.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediehistorie

 

Tidsbruk

1 time


Ressurser

Aktuelle navn

 • Guglielmo Marconi
 • Lee De Forest
 • Ambrose Fleming
 • Reginald Fessenden
 • David Sarnoff

History of radio 

 

Egenvurdering

– Sammenlign tabellen din med opplysningene de andre i klassen har funnet fram til. Er dine fakta korrekte?

Oppgave: Lag en faktaoversikt

Italieneren Guglielmo Marconi og canadieren Reginald Fessenden  var to av pionerene som eksperimenterte med å overføre lyd over store avstander ved hjelp av radiobølger.

Bruk ulike søkermotorer på Internett til å lage en oversikt over forsøkene i perioden 1880–1920 på å distribuere innhold over en viss distanse på radiobølger. Oversikten skal inneholde fakta om:

 1. Når begivenheten fant sted.
 2. Hvem som utførte eksperimentet.
 3. Hvilken distanse sendingen gikk over.
 4. Hva slags teknisk utstyr som ble benyttet.

Fyll inn resultatet i en tabell som den nedenfor:

Når Hvem Distanse Utstyr
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -