Oppgave: Yrkessituasjon

Svein vil ikke synge

Publisert: 22.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
I barnehagen

På avdelingen der Emma jobber, går det en gutt som heter Svein. Han er fem år. Svein har mange gode venner og leker godt sammen med alle barna. Språket hans er utydelig. Det er noen lyder han ikke greier ennå, men han kommuniserer forståelig og greit med de andre barna han leker med.

Når det er sang i barnehagen, vil ikke Svein delta. Han blir urolig og forstyrrer de andre. Når de voksne snakker med ham om dette, sier han at han ikke liker å synge, og at det ikke er kult.

  • Hva bør Emma og de andre i barnehagen gjøre med dette?
  • Hvorfor er sang viktig for barn?
  • På hvilken måte kan barna bli glad i sang?
  • Må alle synge?
  • Er det viktig at Svein blir glad i sang?

Snakk med noen som jobber i en barnehage. Hva gjør de dersom et barn ikke vil delta i sangen?

Oppgaver

Praktisk stoff

Relatert innhold