Oppgave: Yrkessituasjon

Personalmøte

Publisert: 22.06.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Møteledelse

Emma er barne- og ungdomsarbeider i Mekken barnehage. I barnehagen jobber det førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, miljøarbeidere, en lærling og en ufaglært.

På personalmøtet står tre saker på dagsordenen:

  • Personalet skal avklare hvilke forventninger de har til hverandre.
  • Emma skal informere om barne- og ungdomsarbeiderrolla.
  • Personalet skal forberede foreldresamtalene som er nært forestående.


Tenk deg at du er Emma. Svar på spørsmålene under:

 

  1. Forbered innlegget du skal ha om rolla som barne- og ungdomsarbeider. 
  2. Gå sammen i grupper og framfør innlegget for hverandre. Gi konstruktive tilbakemeldinger til hverandre.
  3. Skriv også ned hva du tror du kan forvente av de andre yrkesgruppene i barnehagen.
  4. Hvilken rolle har du når det gjelder foreldresamtalene?
  5. Emma og to av de andre voksne er ikke enige i hvordan de best kan legge til rette for god lek i barnehagen. Emma mener det er viktig at de voksne leker med barna, mens de to andre synes at barna bør leke mest mulig på egen hånd. Emma har meldt dette som sak til personalmøtet, og hun blir skuffet da den ikke står på sakslista. Hva bør Emma gjøre?
 
Relatert innhold

Generelt