Oppgave: Yrkessituasjon

Lekens betydning

Publisert: 24.06.2011, Oppdatert: 07.06.2016
Barn som leker med løv

De to elevene som har yrkesfaglig fordypning på skolen, har fått i oppgave å lage en plakat som viser hva lek har å si for barnets vekst, utvikling og helse.

 


  • Jobb sammen to og to.
  • Lag en plakat som viser hvilken betydning lek har for barnets utvikling. Bruk gjerne bilder.