Oppgave: Yrkessituasjon

Observasjon under leken

Publisert: 24.06.2011, Oppdatert: 07.06.2016
Observasjonsblokk

To elever fra videregående skole har yrkesfaglig fordypning på Jostustrømmen skole. De har fått en observasjonsoppgave og lurer på om det er greit at de observerer i uteleken.

 

Kan Sara, som er barne- og ungdomsarbeider, svare på dette?

Tenk dere at dere er de to elevene, og at dere har fått lov til å observere.

 

  • Gå til et sted der barn leker, og observer hvordan barna leker sammen.
  • Bruk et observasjonsskjema.
  • Gå sammen i små grupper og tolk det dere har observert.
  • Skriv en rapport fra observasjonen.
 
Relatert innhold