Fagstoff

Produktets livssyklus – PLS

Publisert: 22.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kvinne ser på skrivemaskin

Du har kanskje ikke tenkt over det, men en god del av de produktene du en gang har brukt, er ikke der lenger. Noen har gått av moten, andre er erstattet av et konkurrerende produkt eller av ny teknologi. Skrivemaskinen var for eksempel en gang et nytt og revolusjonerende produkt, men i dag er den utkonkurrert av datamaskiner. Alle produkter og tjenester har en viss levetid på markedet. I markedsføringsfaget kaller vi dette for produktets livssyklus (PLS).

Bilde av en reklameannonse for en kalkulator fra 1970-tallet.Siste nytt på 1970-tallet – men i dag er det ikke mange som bruker kalkulatorer med utskriftsmulighet.

Et bilde av salgsutviklingen

Produktets livssyklus beskriver hvordan salgstallene for et produkt utvikler seg i løpet av den levetiden det har på markedet. Vi skiller mellom fire stadier eller faser i livssyklusen til et produkt:

  • introduksjonsstadiet
  • vekststadiet
  • modningsstadiet
  • tilbakegangsstadiet

I starten er det få mennesker som vet om produktet, og salget er lite. Så øker salget fordi flere og flere forbrukere blir oppmerksomme på produktet og vil ha det. Deretter stabiliserer salget seg, og antallet kjøpere ligger nokså stabilt en stund. Etter hvert faller salget fordi interessen rundt produktet er mindre, og til slutt «dør» produktet og det forsvinner fra markedet.

Figur som viser produktets livssyklus (PLS).