Fagstoff

Produktklassifisering

Publisert: 18.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Ung mann kjøper jeans

Vi deler produkter inn i grupper – vi klassifiserer dem – slik at vi kan beskrive dem presist og entydig. Du har allerede lært å skille mellom varer og tjenester: En vare er et konkret, synlig produkt, som for eksempel en olabukse, mens servicen du får av en butikkansatt, er en tjeneste. Vi skal nå se hvordan produkter kan klassifiseres også på andre måter.

Bilde av en rød bil.Denne bilen kan beskrives både som en langvarig vare og som en spesialvare: Den har lang levetid, og den er lukusutgaven av en bil.

 

Bilde av dagligvarer.Dagligvarer er kortvarige varer som vi kjøper ofte, og som koster relativt lite.

 

Bilde av en hund som får lakket neglene.Hundepedikyr kan kanskje best karakteriseres som en spesialtjeneste?

 

Bilde av en lenestol.En lenestol er en langvarig vare og en utvalgsvare: Vi tenker oss om før vi avgjør hvilken stol vi skal kjøpe, og vi er bevisst på pris og kvalitet når vi handler.

Klassifisering etter produktlevetid

Vi kan klassifisere produkter med utgangspunkt i hvor lang levetid de har:

  • langvarige varer
  • kortvarige varer (også kalt forbruksvarer)
  • tjenester

Langvarige varer er produkter med lang levetid, slik som tv-er, biler, hus og møbler. Denne typen varer er ofte dyre, og vi kjøper dem relativt sjelden. Kortvarige varer derimot er ting vi kjøper ofte, slik som matvarer, kontorrekvisita eller bensin til bilen. Disse produktene er oftest brukt opp etter kort tid, og de har for det meste lavere verdi. Tjenester er aktiviteter eller fordeler som er til salgs – de brukes opp idet kunden mottar dem.

Klassifisering etter kjøpsprosessen

Vi kan også dele produkter inn i grupper med utgangspunkt i kjøpsprosessen: Hvor lang tid kunden bruker på å bestemme seg, og hvor viktig prisen er for kjøpsavgjørelsen. Da skiller vi mellom

  • dagligvarer
  • utvalgsvarer
  • spesialvarer

Dagligvarer

Dagligvarer som brød, kaffe eller sjampo kan vi kjøpe uten at vi trenger å tenke oss særlig om. Disse produktene gjør nemlig ikke de store innhugg i økonomien vår, og vi kjøper dem ofte. Det er altså mest snakk om rutinekjøp.

Utvalgsvarer

Utvalgsvarer eller handelsvarer krever at vi overveier kjøpet i større grad, både fordi slike varer er relativt dyre, og fordi vi ikke kjøper dem så ofte. Vi er derfor opptatt av pris når vi handler utvalgsvarer, vi vurderer vanligvis flere alternative modeller og vi søker ofte råd før kjøpet. Typiske utvalgsvarer er klær, møbler og utstyr av forskjellig art, som for eksempel verktøy, pc-er, tv-er og telefoner.

Spesialvarer

Spesialvarer er varer vi er villige til å betale ekstra for, særlig når vi kjøper fra en produsent som står for stil eller kvalitet. Merkevarer, som for eksempel Canada Goose-dunjakker, Mulberry-vesker eller Armani-dresser, er typiske spesialvarer. Innenfor de fleste produkttypene finnes det spesielt attraktive merker som vi er villige til å strekke oss litt lengre for å få tak i.