Fagstoff

Produkthierarkiet

Publisert: 18.10.2012, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Hvite tenner

Det finnes mange ulike produkter som kan hjelpe oss å bevare sunne, hvite tenner – for eksempel tannbørste, tannkrem, tanntråd og munnskyll. Vi kan beskrive hvert av disse produktene enkeltvis og forklare hvordan det bidrar til god munnhygiene, men vi kan også se det som en del av en samlet løsning på et behov og plassere det i et produkthierarki.

Bilde av et gebiss.Også rensevann og andre produkter for dem som bruker tannproteser, hører til produktfamilien «munnhygieneprodukter».  

Bilde av tannkremer og tannbørster.I dag finnes det en mengde forskjellige tannbørster og tannkremer som dekker omtrent ethvert tenkelig tannpleiebehov. 

Bilde av en tannbørste.Hva kjennetegner den tannbørstevarianten som du selv bruker?

Produktfamilie

Vi kan si at tannbørste, tannkrem, tanntråd og munnskyll dekker, på hver sin måte, behovet for munnhygiene. En slik serie med produkter som dekker samme behov, og som utfyller hverandre, kaller vi en produktfamilie. I illustrasjonen nedenfor ser du at produktfamilien er plassert i bunnen av pyramiden fordi den viser oss den fulle bredden av produkter som dekker samme behov.

Bildekollasj som illustrerer produkthierarkiet.

Produktgruppe

En produktgruppe eller produktkategori omfatter produkter som dekker et behov på en mer spesifikk måte. I eksemplet ovenfor har vi skilt ut produktgruppen tannbørster fra produktfamilien munnhygieneprodukter.

Produktvariant

På toppen av pyramiden finner vi det konkrete enkeltproduktet, eller den konkrete varianten av et produkt.