Fagstoff

P for produkt

Publisert: 16.10.2012, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
P for produkt (bildekollasj)

Produktet er ikke bare et verktøy på linje med de andre p-ene i markedsmiksen vår: Det er hele grunnlaget for vår virksomhet – for uten et produkt har vi ingenting å markedsføre.

Bilde av Crocs.Crocs er et eksempel på en helt konkret vare. I tillegg til å ha en praktisk nytteverdi oppfyller disse skoene også andre ønsker og behov hos brukeren. Hvilke? 

Bilde av logoen til NAV.Både offentlige og private organisasjoner arbeider målrettet for å skaffe seg et positivt omdømme. Hvilke ideer og verdier forbinder du med organisasjoner som NAV og Starbucks? 

Bilde av logoen til Starbucks.Starbucks-logo

Varer, tjenester og ideer

Vi kan definere et produkt som «alt som kan tilbys et marked for oppmerksomhet, eie, bruk eller forbruk, og som kan tilfredsstille et ønske eller et behov».1 Et produkt kan ut fra denne definisjonen være en konkret vare, men også en tjeneste, som for eksempel en treningstime på SATS eller en time hos psykolog. Likeledes kan ideer, holdninger og opplevelser markedsføres som produkter. Dette siste kan høres merkelig ut, men la oss se på noen eksempler.

Et politisk parti eller et reisemål kan faktisk være et produkt. Vi kan ikke kjøpe partiet eller den spesielle stranden på Gran Canaria, men verdiene partiet står for, og forventningene kunden har til reisemålet, er produkter som kan markedsføres. En organisasjon kan også fremstå som et produkt. Bedriften Statoil for eksempel nevnes hyppig i media, og den arbeider målbevisst for å formidle sine visjoner og ideer. Vi kan ikke kjøpe Statoil – det er heller ikke hensikten med denne formen for markedsføring. Tanken bak er at vi skal lære å like det bedriften står for, og utvikle lojalitet til Statoil som organisasjon.

Som du ser, kan nærmest alt markedsføres som et produkt, om det så er en idé, et konsept, en tjeneste, en organisasjon eller et produkt i mer tradisjonell forstand.

Produkter må utvikles

Et produkt er ikke noe man bare har, noe som lever sitt eget liv til det tas bort fra markedet. Tvert om: Et produkt må skapes og jobbes med hele tiden. Det skal dekke behov, det skal tilpasses og videreutvikles, det skal være lønnsomt og aktuelt. Alt dette krever at vi som markedsførere har en strategi for hvordan produktet kan få en posisjon i markedet og gi inntjening.