Fagstoff

Kostnadsbasert prissetting

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 28.06.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Skilt i kaffebar

Det ligger i ordet hva kostnadsbasert prissetting går ut på: Først beregner vi kostnadene for produktet, så bestemmer vi prisen vi må ta for at vi skal selge med fortjeneste. Når vi setter opp et slikt regnestykke, har vi behov for noen økonomiske begreper:

 • faste kostnader
 • variable kostnader
 • dekningsbidrag
 • totale inntekter
 • totale kostnader

Bilde av doruller.Det er ikke så lett å vite hvor mye dopapir kafégjestene bruker for hver cappuccino de drikker!Utgifter til doruller er heller ikke knyttet direkte til produksjonen – de er en del av de faste kostnadene. 

Bilde av kaffebønner.Vi vet ganske nøyaktig hvor mange kaffebønner som går med til å lage en kopp kaffe. Utgiftene til kaffe er knyttet direkte til produksjonen. Jo flere kopper kaffe vi selger, jo flere kaffebønner må vi kjøpe. Derfor er kaffebønnene en del av de variable kostnadene.

 

Utsalgspris

20 kr

Variable kostnader

 • kaffebønner
 • kopp
 • lokk
 • rørepinne

5 kr

Dekningsbidrag

15 kr

 

Bilde av rørepinner til kaffeTenk deg at du driver en kafé. Hvilken type kostnad utgjør rørepinnene? Fast eller variabel?

Faste kostnader (FK)

Faste kostnader er kostnader som vi har uansett hvor mange enheter av et produkt vi produserer. For eksempel vil utgifter til kontorutstyr som skrivepapir, telefoner og pc-er, markedsføringskostnader, leie av lokaler og så videre være kostnader som bedriften må bære uansett produksjonsvolum. Faste kostnader begynner altså ikke på null, de vil alltid være på et visst nivå. De er ikke knyttet direkte til produksjonen av en enhet, og de fordeles likt på det totale antallet produkter vi produserer.

Variable kostnader (VK)

Variable kostnader er de kostnadene som varierer med antallet enheter som produseres. Vi kan for eksempel tenke oss at en kaffebar må kjøpe inn større mengder kaffebønner dersom de selger flere kopper kaffe. De må også kjøpe inn flere pappkrus, lokk og rørepinner. Kostnadene stiger altså med økende produksjon. Variable kostnader vil begynne i null dersom man ikke produserer noen ting, og de vil øke lineært med økende produksjon. De er knyttet direkte til produksjonen av hver enkelt enhet.

Dekningsbidrag (DB)

Dekningsbidraget er det beløpet som skal dekke faste kostnader og fortjeneste når vi regner ut prisen på varen. Dersom vi vet hva de variable kostnadene er, og hva utsalgsprisen skal være, blir dekningsbidraget mellomlegget mellom disse to summene.

Hvis vi holder oss til eksempelet med kaffebaren, kan regnestykket se ut omtrent slik det er stilt opp i høyrekolonnen. Dette betyr at femten kroner må være nok til å dekke de faste kostnadene for å lage én kopp kaffe. Disse kostnadene utgjør den andelen av de totale faste utgiftene som er knyttet til denne ene koppen.

I tillegg skal dekningsbidraget dekke fortjenesten kaffebaren skal ha. Hvis vi går ut fra at åtte av femten kroner går med til å dekke faste kostnader, sitter bedriften igjen med sju kroner i fortjeneste.

Illustrasjon av utsalgspris.

Totale inntekter (TI)

Totale inntekter er inntektene per enhet ganget med det totale antallet enheter som er solgt. Dersom du selger 1000 kopper kaffe til 20 kroner koppen, er de totale inntektene dine 20 000 kroner.

Totale kostnader (TK)

Totale kostnader er faste og variable kostnader per enhet ganget med det totale antallet enheter som er solgt. Dersom faste og variable kostnader per kopp utgjør til sammen 13 kroner og du selger 1000 kopper kaffe, vil de totale kostnadene ligge på 13 000 kroner.

Dette er den absolutt laveste prisen en bedrift kan ta for varene sine – den har ingen fortjeneste på dette punktet. Vi kan si at bedriften går i null, eller «break even», som også er et vanlig uttrykk. Nedenfor ser du kurvene for kostnader i et koordinatsystem. Du ser også at der totale inntekter og totale utgifter krysser hverandre, går bedriften i null, eller «break even».

Illustrasjon av en prismodell.