Fagstoff

Konkurransebasert prissetting

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Skomarked

Dersom vi skal kjøpe fritidssko, kan vi velge mellom produkter i alle priskategorier. Innenfor hvert prissjikt finnes det dessuten flere produsenter som konkurrerer med hverandre, slik at det totale skoutvalget er veldig stort. Situasjonen er tilsvarende også for svært mange andre produkter. Uansett hvilken prisstrategi en bedrift velger, vil det derfor alltid finnes konkurrenter.

Bilde av melkekartonger.Vi kan velge om vi vil kjøpe Tine-melk eller Q-melk. Produktene er svært like og koster omtrent det samme. Et typisk eksempel på konkurransebasert prissetting!

Å skule mot konkurrentene

Dersom vi velger konkurransebasert prissetting som metode, betyr det at vi legger oss på omtrent samme pris som konkurrentene våre. Dette gjør vi fordi vi tror at vil vil miste kunder ved å sette prisen høyere enn de andre som opererer i samme marked. Å sette prisen lavere kan føre til at konkurrentene følger etter, og da har vi startet en slags priskrig. En uvanlig lav pris kan være et lurt trekk i en periode, for eksempel når vi vil skape blest om et nytt produkt, men på lengre sikt fører en priskrig bare til at både vår egen bedrift og konkurrentene tjener mindre penger.

Konkurransebasert prissetting brukes derfor i markeder der produktene er mange og relativt like. Dersom vi hadde satt en høyere pris på produktet vårt, ville kundene kjøpt et konkurrerende produkt som dekker samme behov.