Fagstoff

Prisstrategier

Publisert: 08.11.2012, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Korteste og lengste mann

Når en produsent skal bestemme prisnivået på et produkt, har han i prinsippet to valg:

  • høyere pris enn konkurrentene
  • lavere pris enn konkurrentene

 

Bilde av et Mercedes-Benz-bilshow.Produsenten Mercedes Benz signaliserer eksklusivitet og kvalitet gjennom både produkt, distribusjonssystem, markedskommunikasjon og pris. 

Bilde av en Mercedes-stjerne.Kvalitetsstempel, statussymbol, «sossemerke» … Uansett hva folk forbinder med Mercedes Benz – alle kjenner igjen Mercedes-stjernen!  

Bilde som viser tilgang til Internett i et Norwegian-fly. Norwegian tilbyr gratis Internett-tilgang om bord på en del flyruter. Dette er selvsagt en tilleggsytelse som kundene setter pris på. 

Bilde av passasjerer om bord i et Norwegian-fly.God plass mellom seteradene er noe vi betaler for gjennom en høyere billettpris. 

«Bursdagsfeiring»

er også en måte å markedsføre seg selv på. Se for eksempel disse videoene:

Bilde av spagetti.Spagetti og andre dagligvarer finnes gjerne i mange nesten like varianter. Da er det vanskelig for én produsent å skille seg ut ved å ta en klart høyere pris enn alle de andre.

Høy pris: markedsfokusering

Dersom en produsent velger en prisstrategi over den gjeldende markedsprisen, må produktet eller produktene ha klare fordeler sammenlignet med konkurrerende produkter. Disse produktfordelene kan være faktisk kvalitet, tilgjengelighet, enkelhet, eller opplevd kvalitet, for eksempel i form av den tryggheten en merkevare representerer.

Et typisk eksempel på høyprisstrategien er bilprodusenten Mercedes Benz. De konkurrerer i høyprismarkedet med de fleste modellene sine, og de differensierer seg på to måter: De produserer biler som holder en høy faktisk kvalitet, og de har bygd opp merkevaren Mercedes til det den er i dag – assosiert med luksus, vellykkethet, trygghet og stil.

Hurtig og sakte markedsfokusering

Høyprisstrategien kalles også markedsfokusering, for ved å sette en høy pris sikter vi oss inn mot en mindre, bestemt del av markedet. Strategien kan kombineres med høyt reklame- og markedsføringstrykk og kalles da «hurtig markedsfokusering». Velger vi en høyprisstrategi med lite markedsføring, snakker vi om «sakte markedsfokusering».

Lav pris: markedsspredning

Dersom en produsent velger å prise produktene sine lavt, går han ut fra at han ved å bruke denne strategien kan selge store volum og ta markedsandeler fra de andre konkurrentene. For å kunne holde svært lave priser må produsenten også ha lavere kostnader enn konkurrentene – for eksempel færre ansatte, høyere produktivitet eller lavere reklamekostnader.

Dette er en aggressiv strategi som på en måte er «dyr», for produsenten velger å tjene mindre på hver solgte enhet. Den lave prisen må derfor føre til økt salg slik at man «tar igjen» det man hadde fått ved å kreve en høyere pris per enhet. Lavprisstrategien kan også lett utløse en priskrig eller andre mottrekk fra konkurrenter som er etablerte, og som har råd til å tjene mindre en periode for å forsvare markedsposisjonen sin.

Eksempel: flyselskapet Norwegian

Flyselskapet Norwegian er et eksempel på en bedrift som har valgt lavprisstrategi. De har virkelig snudd opp ned på markedet for flyreiser i Norge ved å endre på prisene. I tillegg til å selge flyreiser billigere enn konkurrentene har de også delt opp prisene på en helt annen måte. Den totale prisen på en flyvning er nå satt sammen av

  • selve flyreisen
  • mat om bord
  • bagasjetransport
  • setereservasjon

Som kunde kan du velge bort alle tilleggstjenestene og på den måten til en viss grad velge din egen pris. Her ser du en annen variant av Norwegian-prissettingen:

Tegneseriestripe som illustrerer ordtaket «perler for svin».

Hurtig og sakte markedsspredning

Lavprisstrategien kalles også markedsspredning, for ved å legge seg på en lav pris klarer man å spre produktet sitt i markedet på en effektiv måte. Man kan velge å kombinere den lave prisen med et stort markedsføringstrykk. Da snakker vi om «hurtig markedsspredning». Velger man å ha mindre trykk på markedsføringen, altså lite reklame, PR og så videre, kalles dette for «sakte markedsspredning».