Fagstoff

P for pris

Publisert: 06.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Fire p-er (kollasj)

I markedsføringssammenheng er det svært viktig å forstå at prisen må stå i samsvar med de tre andre p-ene i markedsmiksen. Men det er også mange andre nyttige betraktninger vi kan og bør gjøre oss om pris.

 

Bilde av et bilvrak.Den som velger feil prisstrategi for produktet sitt, risikerer å ende opp med et havarert salgsprosjekt! Derfor trenger vi kunnskaper om hvordan vi fastsetter «riktig» pris på en vare eller tjeneste. 

Pris som konkurransemiddel

For å kunne bruke pris riktig som verktøy i markedsføringen, må vi for eksempel vite en del om

  • hvorfor «høy pris» og «lav pris» er relative begreper
  • hvorfor prisen på et produkt ofte får andre navn enn pris
  • hvorfor prisen oppstår der tilbud og etterspørsel møtes
  • hvorfor riktig prissetting er så viktig
  • hvordan pris og profitt henger sammen
  • hvordan pris er målgruppestyrende