Fagstoff

Pris og fortjeneste henger sammen

Publisert: 06.11.2012, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Mann som vanner dollarsymbol

Grunnlaget for inntektene til en bedrift er prisen på produktene sammen med antallet produkter som selges. Som markedsførere kan vi velge ulike prisstrategier, men uansett må vi være sikre på at prisen dekker kostnadene og sørger for fortjeneste for bedriften vår. Fortjenesten er det overskuddet bedriften sitter igjen med etter at alle faste og variable kostnader er dekket.

Bilde av eksklusiv olivenolje.Den som vil selge en eksklusiv olivenolje, må sette en pris som understreker at produktet er av en kvalitet utenom det vanlige. Er en slik olje et produkt for alle, eller sikter produsenten seg inn mot en smalere kundegruppe? 

Bilde som illustrerer at fortjeneste er inntekter minus utgifter.

Som markedsførere ønsker vi å tjene penger, og da må vi forsøke å sette prisen så høyt som mulig. Men samtidig må prisen ikke være høyere enn at forbrukerne aksepterer den. Vi sier at forbrukerne har et prisintervall, det vil si et område der de føler at prisen er akseptabel. For eksempel synes vi det er innenfor tålegrensen at et brød på et bakeri koster 35 kroner, men hadde det kostet 70 kroner, ville vi ganske sikkert ha snudd i døren.

Det er ikke likegyldig om vi setter en høy eller lav pris på produktene våre. En bedrift vil i de fleste tilfeller kunne selge mer dersom den setter ned prisen. En svært høy pris, på den andre siden, vil som oftest tiltrekke seg få kunder, men samtidig vil inntjeningen per produkt antakelig være høy. Begge prisstrategiene kan derfor sørge for overskudd for bedriften. I enkelte tilfeller kan ett eneste solgt produkt være nok til at bedriften går med overskudd. Bare tenk på skipsverft, flyprodusenter eller veibyggingsentreprenører!