Fagstoff

Tilbud, etterspørsel og pris

Publisert: 06.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Auksjonarius

Hvordan kommer vi frem til en pris som er akseptabel både for den som tilbyr, og for den som etterspør? En auksjon er et godt eksempel på hvordan denne prosessen ideelt sett foregår. Den som tilbyr, og den som etterspør, justerer seg etter hverandre, slik at de begge til slutt blir såpass fornøyd at kjøpet er et faktum. Prisen settes der tilbudet og etterspørselen møtes.

Bilde av skilt med hus til salgs.Det er ikke alle varer som har «riktig» pris når de legges ut for salg. Den økonomiske krisen i verden har for eksempel ført til at husprisene i USA måtte nedjusteres kraftig.

Litt samfunnsøkonomi

Teorien om tilbud og etterspørsel står sentralt i samfunnsøkonomien. Man kan tenke seg at jo høyere pris en produsent kan få for et produkt, jo større mengder av produktet vil han tilby, for da vil han tjene mer penger. På motsatt måte vil en kunde ønske å kjøpe mer jo lavere prisen er, for da vil han kunne kjøpe mer for den samme summen penger. Der disse to kurvene krysser hverandre, er det likevekt mellom tilbud og etterspørsel, og i et marked med fri konkurranse er det her prisen vil legge seg.

Illustrasjon av en prismodell.