Fagstoff

P for pris

Publisert: 06.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Gullbarer. Foto.  

Vi har tidligere sagt at produktet er det viktigste markedsføringsverktøyet vi har. Det betyr likevel ikke at de andre p-ene i markedsføringsmiksen ikke er viktige. Pris for eksempel kan bety være eller ikke være for en bedrift. Derfor må prisen på et produkt vurderes nøye, og vi må ta hensyn til både prisen konkurrentene legger seg på, og målgruppene vi ønsker å nå. Det er heller ikke slik at vi setter prisen én gang for alle – den må stadig revurderes. Det er så mange forhold i et marked som kan og vil påvirke prisen på et produkt, at den sjelden vil være lik gjennom hele produktets livssyklus.