Fagstoff

Adhoc-allianser

Publisert: 19.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Salgskonsulenter ved Apollo reisebyrå

Det latinske begrepet ad hoc betyr «til dette (formålet)», og vi bruker det om noe vi gjør bare én gang eller i et spesielt tilfelle. Hver gang vi for eksempel bestiller en reise, opprettes det en adhoc-allianse av leverandører: fly- og busselskaper, hotellkjeder, kortselskap – alle bidrar de til «reisepakken» vår.

Bilde av en rørlegger i arbeid.Å lage et baderom er et større prosjekt som krever et samarbeid mellom flere aktører. Elektriker, rørlegger, murer og flislegger samarbeider om produktet, men når jobben er gjort, oppløses adhoc-alliansen mellom dem.

 

Bilde av en turist ved et badebasseng.Det er mange som samarbeider for å sørge for at sommerferien vår blir vellykket!

En utbredt samarbeidsform

Vi tenker kanskje ikke så mye over det, men adhoc-allianser i markedsføringssammenheng er noe vi faktisk benytter oss av stadig vekk – hver gang flere aktører må samarbeide om å levere et sammensatt produkt som vi etterspør. Dersom vi for eksempel skal legge nytt gulv med fliser og varmekabler på badet, krever dette ofte en adhoc-allianse av leverandører:

  • Mureren støper inn varmekablene i gulvet.
  • Flisleggeren legger flisene.
  • Elektrikeren må se til at strømførende kabler er riktig og godt nok montert.
  • En rørlegger sørger for at sluket fungerer, og at røropplegget i gulvet er riktig dimensjonert.

Disse tjenesteyterne trenger ikke være tilknyttet hverandre fra før, men dersom vi kontakter en flislegger, vil han eller hun kunne kalle sammen resten av ekspertene, slik at de får levert produktet på en forskriftsmessig måte.

Tilsvarende allianser skjer hver gang du bestiller en reise: en turoperatør, et reisebyrå, et kredittkortselskap, et leiebilfirma og et hotell går sammen for å tilby deg akkurat det produktet du vil ha. Etter at produktet er levert, går de fra hverandre igjen.

Se filmklippet fra Star Tour: Hvor mange leverandører tror du egentlig må til for å levere et slikt produkt? Du kan også se på Reiseplaneten og FINN.no for å få et inntrykk av hvor mange leverandører som jobber sammen for å lage én enkelt reise.