Fagstoff

Franchise-kjeder

Publisert: 19.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
7-Eleven

7-Eleven-storkioskene finnes i mange land verden over. Kjeden er opprinnelig amerikansk og er organisert etter franchiseprinsippet. Det betyr at franchise-giveren, eieren av navnet og produktet 7-Eleven, gir en annen person tillatelse til å åpne sin egen 7-Eleven-butikk. Denne franchise-takeren har et selvstendig ansvar for den daglige driften og det økonomiske resultatet.

Bilde av et McDonald's-skilt.

McDonald's er en internasjonal franchisekjede som har mange restauranter i Norge. Hva er likt ved samtlige McDonald's-restauranter?

Starthjelp og stordriftsfordeler

Franchisegiveren bidrar ofte med langt mer enn bare selve retten til å bruke et innarbeidet merke, for eksempel opplæring og annen bistand til å komme i gang. Dessuten nyter franchisetakeren vanligvis godt av en rekke felles tjenester når det gjelder markedsføring, administrasjon og innkjøp. Med andre ord: Franchisebutikken får stordriftsfordeler. Gå inn på nettsidene til 7-Eleven! Under fanen «Jobb i 7-Eleven» finner du interessant informasjon om franchisingsystemet deres.1

Ufravikelige rammer

Utad fremstår en franchiseorganisasjon som en gruppe bedrifter som tilbyr varene eller tjenestene sine under felles merke og med uniformerte utsalg, en felles profil og et nokså likt sortiment. Alle franchisetakerne forplikter seg til å godta de rammene som franchisegiveren setter for driften.

Royalty

Vanligvis betaler franchisetakeren en engangsavgift for retten til å delta i franchisesamarbeidet. I tillegg kommer en viss prosent av den månedlige omsetningen – såkalt royalty.