Fagstoff

Fire typer kjedesamarbeid

Publisert: 19.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Ole Brumm

Å være i et samarbeid har sine fordeler og ulemper – og det samme kan sies om det å stå alene. Men etter hvert har det utviklet seg forskjellige modeller for samarbeid som fungerer godt, slik at man i større grad kan få i både pose og sekk. For å si det med Ole Brumm: «Ja takk, begge deler!» er kanskje ikke så dumt?

Bilde av en bankfilialStore banker som DnB har (fortsatt) filialer over hele landet.

De forskjellige typene kjedesamarbeid som finnes, er

  • frivillige kjeder
  • filialkjeder
  • franchise-kjeder
  • adhoc-allianser

Til vanlig går vi ut fra at en kjede består av minst fem bedrifter som går sammen.