Fagstoff

Kjeder og kjedesamarbeid

Publisert: 18.12.2012, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
IKEA

I et samfunn der konkurransen om kundene blir stadig hardere, må en bedrift sørge for to ting: For det første må man holde kostnadene så lave som mulig, slik at man sikrer god fortjeneste. For det andre må bedriften være slagkraftig – den må synes i markedet. For eksempel er møbelgiganten IKEA godt synlig i mediebildet, og det er ikke bare IKEA-kundene som tjener på at konsernet holder kostnadene lave.

Bilde av en blomsterbutikk og innehaver.Den som vil åpne en liten butikk, må tenke ekstra godt gjennom hvor butikken skal ligge. En viktig forutsetning for å lykkes, er et godt kundegrunnlag i nærmiljøet og tilstrekkelig med «liv» og forbipasserende i området. 

Bilde av innkjørselen til en Plantasjen-forretning.Mange store kjeder, som for eksempel Plantasjen, har butikker og utsalg utenfor bysentrene. Omfattende markedsføring sørger for at kundene vet hvor disse utsalgene finnes, og hva de kan tilby. Derfor er kundene villige til å bruke tid på å reise dit for å handle.

Små butikker

Små butikker kan absolutt synes for kunden, men de må jobbe hardt for å vise at de finnes, for eksempel gjennom å annonsere i lokalpressen. De baserer seg naturlig nok på kunder i nærområdet, kunder som passerer.

Mange mindre butikker er fornøyde med denne posisjonen. Dersom omsetningen og fortjenesten er bra og butikken har nok kunder, er det en overkommelig oppgave å drive en liten butikk. Det krever få ansatte, og beslutningsveiene er korte. Organiseringen er enkel og praktisk, og mange butikkeiere ønsker å ha det slik.

Store butikker

Store butikker og butikkjeder kan og må bruke mer ressurser på reklame. Butikkjedene er gjerne synlige i mange medier, som i aviser, på tv og på radio, og de kan lettere samordne markedsføringen fordi de har butikker som ligner hverandre. Store butikker kan dessuten basere seg på tilreisende kunder fordi de oppfattes som så attraktive at kundene er villige til å komme langveisfra for å handle der.

Andre forhold som kjennetegner store butikker, er at de har mange ansatte, at beslutningsveiene er lengre fordi det finnes flere nivåer med ledelse, og at de har omfattende datasystemer for kasse, fakturering, lønnsberegning, regnskapsføring og så videre.

Hva må butikkene bruke ressurser på?

Uansett størrelse må de fleste butikkene bruke ressurser på basisfunksjoner som

  • regnskap
  • innkjøp
  • markedsføring
  • personale