Fagstoff

Distribusjonsgrad

Publisert: 18.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Smågodt i løsvekt

En vare eller tjeneste kan distribueres i stor eller liten grad, alt avhengig av produktet vi har med å gjøre, og hva produsenten og markedsføreren ønsker. Smågodt i løs vekt er et typisk produkt som selges «overalt» til lavest mulig pris. Her har produsentene valgt det vi kaller intensiv distribusjon.

Bilde av en Rolex-klokke.Hvilken type distribusjon bruker firmaet Rolex for klokkene sine, og hvorfor?

Intensiv, selektiv og eksklusiv distribusjon

Når en bedrift skal velge distribusjonsgrad for et produkt, må den ta hensyn til egenskaper ved produktet som teknisk kompleksitet, kvalitet, stil og pris, og den må følge med på hva konkurrentene gjør. Disse faktorene er med på å bestemme om bedriften satser på intensiv, selektiv eller eksklusiv distribusjon.

For masseproduserte produkter er det ønskelig med intensiv distribusjon, altså så bred distribusjon som mulig. Produkter som har en pris og en natur som bare gjør dem aktuelle for noe mindre kundegrupper, bør distribueres mer selektivt. Og produkter som er eksklusive, dyre og komplekse teknisk sett, bør få en eksklusiv distribusjon, det vil si at de selges bare noen få steder.