Fagstoff

Distribusjonsbeslutninger

Publisert: 17.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Distribusjonsbeslutninger

Distribusjonsbeslutninger handler om

  • hva slags distribusjonskanaler en bedrift skal velge
  • hvorvidt bedriften skal ha direkte eller indirekte distribusjon
  • hvor lett tilgjengelig man ønsker at varene skal være

Bilde av håndtrykk.Valg av agent er et eksempel på en langsiktig strategisk avgjørelse som har stor betydning for en bedrift.

Langsiktige avgjørelser

Valgene man gjør på disse områdene, utgjør distribusjonsstrategien til bedriften og er typisk langsiktige avgjørelser. Har man først besluttet å bruke en distribusjonskanal, for eksempel en bestemt agent, gjør man ikke om på denne avgjørelsen med et pennestrøk. En slik endring påvirker nemlig også andre systemer og beslutninger. Det kan også ta tid før det er mulig å vurdere hvordan distribusjonskanalen fungerer. Derfor er man nødt til å holde fast ved en beslutning en periode for å se om den virker etter hensikten.