Fagstoff

Hvordan lager vi reklamemateriell?

Publisert: 25.02.2013, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Reklameplakater for Gullbrød og Esprit

Profesjonelle bedrifter bruker store ressurser på kommunikasjon med målgruppene sine. De kan ha egne avdelinger og ansatte som har ansvaret for utformingen av kampanjer og reklamer, men det er nok vanligere å bruke eksterne reklame- og designbyråer. Det kommer litt an størrelsen på firmaet og firmaets budsjetter, men også på tradisjonen i bedriften.

Bilde av en reklameplakat på en vegg. Plakaten inneholder reklame for Freia Selskapssjokolade.Det er ikke sikkert briefing-prosessen var så omstendelig på tidspunktet da denne reklamen ble utformet, men billedteksten «Daglig drikk i alle hjem» er et tydelig kommunikasjonsmål. 

Bilde av fire personer rundt et kontorbord der det noteres på skriveblokker og bærbare datamaskiner.I våre dager skal det ofte mye møtevirksomhet til i prosessen med å lage en reklame. 

Markedsførerens oppgave

Reklame forekommer i mange varianter. Det de har felles, er at de skal nå mottaker etter en vellykket kommunikasjonsprosess (AIDA). Det er ikke vanlig at du som driver med markedsføringsstrategi og ledelse, også skal lage selve reklamen, men du må likevel vite litt om hvilke virkemidler man har til rådighet, og hva som er viktig å tenke på, når man skal utforme en reklame.

Det er reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer og designbyråer som vanligvis er de kreative kreftene i reklameutforming. Som markedsfører må du lære deg å briefe dem, det vil si at du må gi byrået tilstrekkelig med informasjon om målet med reklamen, målgruppen den skal nå, hovedbudskap og tanker om utseende på reklamen. Først da kan byrået utforme noe du blir fornøyd med.

Grundig prosess

Briefing-prosessen er lang og bør være grundig for å få et godt resultat. Tanker, diskusjoner og forslag går ofte frem og tilbake mellom bedrift og byrå mange ganger når en reklame eller en kampanje skal utformes. Under ser du noen tanker om denne prosessen fra en som har lang erfaring i bransjen.

 

For å lære mer om hvordan reklamene lages, både kreativt og strategisk, må du gjøre oppgavene som følger med dette kapittelet. Da får du prøvd deg både som utvikler i reklamebyrå og som produktsjef eller markedssjef.