Fagstoff

Public relations (PR)

Publisert: 25.02.2013, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Pressekonferanse med Ståle Solbakken

Public relations kalles «informasjon og samfunnskontakt» på norsk. Det er en form for markedsføring som skjer via tredjepart og uten at man betaler for det. Den virker derfor nøytral og troverdig. Pressekonferanser og pressemeldinger er eksempler på hva man selv kan gjøre for å få omtale.

Bilde av tidligere statsråd Bjarne Håkon HanssenTidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen er nå selvstendig medierådgiver. Mange synes det er betenkelig at tidligere statsråder eller andre som kjenner statsapparatet godt fra innsiden, hjelper kommersielle aktører med å vinne gjennom med sin argumentasjon til beslutningstakere i storting og regjering. Hva synes du? 

Bilde av administrerende direktør Bent Myrdahl i Q-Meieriene og administrerende direktør Erik Volden i eierselskapet Kavli.Administrerende direktør Bent Myrdahl i Q-Meieriene og administrerende direktør Erik Volden i eierselskapet Kavli stiller opp for pressen og får PR i forbindelse med lanseringen av et nytt produkt. 

Markedsføring gjennom ubetalt omtale

PR er ikke-personlig, ubetalt kommunikasjon i form av omtale i aviser eller andre medier. Direkte oversatt betyr det «kontakt med omverdenen», og på norsk kaller vi det «informasjon og samfunnskontakt».

PR får stadig større betydning. Dette har antakelig å gjøre med at reklamemengden har blitt svært stor, og budskapene som konkurrerer om oppmerksomheten, er mange. En måte å få budskapet gjennom på, er å virke troverdig. PR er annerledes enn reklame fordi den er omtale gjort av tredjepart. Da oppfatter vi informasjonen som nøytral, og vi tror mer på informasjon vi får gjennom PR, enn vi tror på reklame.

Er PR nøytralt?

Hvor nøytral den er, kan nok diskuteres. Profesjonelle bedrifter har ofte egne ansatte eller sågar hele avdelinger som driver med informasjon. Disse pleier kontakten med journalister nøysomt slik at de oppnår omtale av produkter, tjenester og situasjoner i media. Når det er sagt, har de fleste journalister et edruelig forhold til bedrifter og vil ikke bli oppfattet som «kjøpt og betalt», da det vil svekke deres troverdighet.

Her får du en rask innføring i hva PR er, og hvordan det tenkes «på innsiden». Hva synes du om dette? Er det nøytral informasjon, eller skal vi ha et kritisk øye til det?

  

Oppgaver