Fagstoff

Reklame

Publisert: 24.02.2013, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
George Clooney i reklame for Nespresso (utsnitt)

Mange blander begrepene reklame og markedsføring, men reklame er bare én bestanddel i den totale markedsmiksen. Likevel er reklame den mest synlige delen av markedsføringen rundt et produkt og får derfor stor oppmerksomhet. Så er da også oppmerksomhet noe reklame vil ha, som i denne Nespresso-kampanjen der de bruker filmkjendisen George Clooney som trekkplaster.

Reklame skriker etter oppmerksomhet. Synes du avsenderen har lyktes med dette i Nespresso-reklamene? I så fall hvorfor?

Nespresso – What Else? 

Bilde av president Barack Obama der han taler på en LinkedIn-konferanse.LinkedIn er et sosialt medium der man kan markedsføre kompetansen og bedriften sin gjennom å bygge profesjonelle nettverk. 

Reklameplakat for H&M fra 1995Et typisk reklameboard, her med en undertøyreklame for H&M fra 1995. 

Veldig ofte blander vi ordene reklame og markedsføring. Det kommer av at reklame er en stor del av markedsføringen, og den vi er mest vant til å se i form av annonser i aviser og blader, i radio, på Internett og som store plakater (boards) på husvegger eller langs veiene.

Reklame er altså ikke det samme som markedsføring, men én av flere former for markedsføring. Nærmere bestemt er reklame all form for ikke-personlig markedskommunikasjon der avsenderen er kjent og har betalt for distribusjonen. Reklame er antakelig den vanligste formen for markedskommunikasjon.

Vi kan dele reklame inn etter hvilke medier den brukes i:

  • trykte medier – aviser, ukeblader og fagblader
  • radio, TV og kino – som har den fordelen at det brukes flere sanser enn synet, og at man kan bruke bevegelse
  • elektroniske medier – sosiale medier og Internett samt DVD og CD-rom
  • boards (store plakater), lysreklamer, utstillingsmateriell og salgsfremmende tiltak

Her ser du en VG-reklame du sikkert kjenner igjen fra fjernsyn. Reklamen er én av en hel serie med humoristiske reklamer for avisen VG.

 

Oppgaver

Generelt