Fagstoff

Massekommunikasjon

Publisert: 24.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Reiseradio

Massekommunikasjon er noe vi «utsettes for» hver eneste dag. Helt siden de første reiseradioenes tid har vi dessuten bidratt selv ved å gjøre oss stadig mer tilgjengelige. Nå påvirkes vi hele tiden og overalt gjennom aviser, radio, TV, reklameplakater og Internett.

Prøvesendinger fjernsynEn folkemasse som ser NRKs første prøvesending for fjernsyn i 1954. 

Hva massekommunikasjon er, ligger i navnet. Det er en kommunikasjonsform som har til hensikt å nå massene, og som derfor gjør det mulig for oss å sende ut et budskap til mange potensielle kunder på en gang.

Vi deler massekommunikasjon inn i: 

  • reklame
  • PR
  • salgsfremmende tiltak
  • direkte markedsføring 
  • sosiale medier

Reklameplakat for H&M