Fagstoff

Tilbakemelding

Publisert: 22.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Mange spørsmålstegn

Hvordan kan vi vite om målgruppen har oppfattet markedsførings-budskapet vårt? Ulike typer markedsundersøkelser kan gi oss en pekepinn. I tillegg finnes det mer indirekte former for tilbakemelding.

Bilde av en intervjusituasjon.Gjennom personlige intervjuer kan vi få førstehåndskunnskap om hvordan markedsføringsbudskapet vårt har slått an hos målgruppen.

 

Bilde av en fargerik paraply.Hvilken årstid er høysesong for paraplyer, tror du?

Markedsundersøkelser

For å vite om målgruppen har oppfattet budskapet vårt, kan vi gjennomføre markedsundersøkelser både under og etter en kampanjeperiode. Slik kan vi få direkte tilbakemelding om graden av oppmerksomhet rundt produktet, og vi kan få kunnskap om holdninger og eventuelle motforestillinger, noe vi kan bruke til å videreutvikle eller justere kampanjene.

Salgstall

Salgstall kan også gi oss god innsikt i hvorvidt et budskap har truffet slik vi ønsket. Men salgstall er en indirekte form for tilbakemelding, et indisium som må tolkes med fornuft. Det kan nemlig finnes ulike grunner til at salget plutselig stiger. Dersom vi for eksempel markedsfører paraplyer og kjører en kampanje om høsten for å øke salget, kan det jo hende at den reelle årsaken til salgsøkningen vi er så fornøyde med, i større grad må tilskrives dårlig vær med mye regn enn vår kampanje.

Av og til kan altså tilfeldigheter føre til ønsket atferd hos mottaker. En markedsfører bør kunne se hele bildet, slik at man forstår hva som er effekten av selve reklamen, og hva som er et resultat av andre forhold. På denne måten lærer man seg å bruke reklamekronene riktig.