Fagstoff

Mottaker

Publisert: 22.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Postkasse i landlige omgivelser

Når vi snakker om mottaker i markedskommunikasjon, mener vi den eller de personene, gruppene, bedriftene eller enhetene som en organisasjon ønsker å nå med budskapet sitt. Det er viktig at organisasjonen har gjort et grundig segmenteringsarbeid på forhånd, slik at den sikter seg inn mot det riktige segmentet og de riktige målgruppene for produktet sitt.

Hvordan finne de riktige segmentene og målgruppene?

Repeter det du lærte om segmentering ved å gå gjennom lysbildeserien fra kapittel fire Segmenter og målgrupper.

Relatert innhold

Generelt