Fagstoff

Kommunikasjonskanaler

Publisert: 22.01.2013, Oppdatert: 28.06.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Norske aviser

Med kommunikasjonskanal mener vi det mediet vi bruker for å nå målgruppen vår. Slike kanaler kan være massemedier som radio, tv, Internett, aviser og blader, men også personlige medier som telefon, brev og e-post. I tillegg er den personlige samtalen en kanal, og da er det stemme og kroppsspråk som er mediene vi bruker.

Bilde av Facebook-logoen.Hvilke målgrupper kan vi nå via Facebook? 

Bilde som illustrerer kommunikasjon i mange kanaler.Med den rette kommunikasjonsmiksen sikrer vi at vi når en så stor del av målgruppen vår som mulig.  

Kontaktpris

Dersom vi ønsker å nå målgruppen vår, må vi velge en kommunikasjonskanal som målgruppen bruker og er fortrolig med. Det er også stor forskjell på hvor stor rekkevidde et medium har, det vil si hvor stor del av en potensiell målgruppe vi som markedsførere når ved å velge det. Skal vi treffe ungdom mellom 16 og 18 år, er neppe en avis som Aftenposten det mest effektive medievalget. Denne aldersgruppen orienterer seg nemlig i større grad gjennom Internett og sosiale medier enn gjennom tradisjonelle aviser.

Prisen på kommunikasjonskanaler varierer sterkt. Det kan for eksempel være veldig kostbart å annonsere på førstesiden i en riksdekkende avis, men til gjengjeld treffer man antakelig mange potensielle kjøpere. For å finne kontaktprisen per person, må vi derfor se annonseringsutgiftene i lys av hvor mange personer vi når gjennom den aktuelle kanalen.

Kommunikasjonsmiks

Den sammensetningen av kanaler vi velger for å nå målgruppen vår – for eksempel avisannonser, reklamefilm, radioreklame og PR – kalles kommunikasjonsmiks. Valg av kommunikasjonsmiks er en viktig avgjørelse som må tas på markedsplan- og kampanjeplannivå, og den må være nøye gjennomtenkt. Dersom vi slurver med forarbeidet her, kan vi risikere å velge medier og kanaler som ikke treffer målgruppen godt nok, og det betyr igjen at vi bruker penger til ingen nytte.