Fagstoff

Kommunikasjonsprosessen (utvidet modell)

Publisert: 22.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Piler i midten på en målskive

Dersom vi som markedsførere skal klare å treffe blink med kommunikasjonsstrategien vår, trenger vi å se på flere forhold ved kommunikasjonsprosessen enn de som er beskrevet i den enkle kommunikasjonsmodellen. Først når vi har skaffet oss mer dyptgående kunnskaper, kan vi forstå hva vi skal gjøre for å nå mottakeren effektivt med kommunikasjonsstrategien vår. 

Nedenfor ser du en illustrasjon av en utvidet kommunikasjonsmodell. Gjennomgangen av de enkelte elementene finner du på de følgende sidene i kapittelet.

Figur som illustrerer en utvidet kommunikasjonsmodell.