Fagstoff

Markedskommunikasjon

Publisert: 22.01.2013, Oppdatert: 28.06.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
«Emo»-mote (bildekollasj)

En organisasjon som skal være konkurransedyktig i dag, kan ikke nøye seg med å ha gode produkter, riktig pris og god distribusjon. Den må også kommunisere med målgruppene sine, både nåværende og fremtidige. Hvordan kan en bedrift treffe målgruppen på bildet til venstre, for eksempel?

Bilde av en gutt som spiser is ved reklameskilt for Diplom-Is.Det gjelder å være synlig for kundene! Synet av reklame for is kan vekke gode minner om kalde nytelser og vekke lysten på noe godt.  

Kommunikasjons-
miksen

 • reklame
 • salgsfremmende tiltak
 • PR
 • personlig salg

Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon er overføring av et markedsføringsbudskap fra en organisasjon (selger) til en mottaker (kunde). Når vi utformer et markedsføringsbudskap, må vi ta stilling til følgende:

 • Innhold
  Hva skal vi si noe om?
 • Argumentasjon
  Hvilke argumenter bruker vi, og hva appellerer vi til?
 • Form
  Hvordan skal reklamen se ut? Hva slags symboler, bilder, skrift, lyd, stemmer og så videre skal vi bruke?

Gjennomtenkt strategi

Markedskommunikasjon er i stor grad massekommunikasjon, det vil si en form for kommunikasjon der sender prøver å nå store mottakergrupper ved hjelp av ulike typer massemedier. Organisasjoner får derfor ikke så ofte direkte personlige tilbakemeldinger fra kundene. Bedrifter som ønsker å  lykkes med markedskommunikasjonen sin, må derfor kommunisere på en gjennomtenkt måte.

Alle organisasjoner må finne frem til en kommunikasjonsmiks av reklame, salgsfremmende tiltak, PR og personlig salg som virker overfor deres målgruppe. Mange organisasjoner bruker profesjonelle byråer til å utarbeide en kommunikasjonsmiks. Andre igjen har sitt eget byrå «innomhus», altså at de har egne ansatte som driver bare med kommunikasjon.