Fagstoff

Hva er kommunikasjon?

Publisert: 22.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Mann med ropert

Ordet kommunikasjon kommer fra det latinske communicare, som betyr «å dele med andre, gjøre felles, meddele». Det vi deler med hverandre, er både informasjon, holdninger og følelser. Markedskommunikasjon, som dette kapittelet handler om, blir ofte betegnet som enveiskommunikasjon fordi mottakeren til vanlig ikke kan gi direkte tilbakemelding på budskapet.

Bilde av en valgplakat for Høyre ved stortingsvalget i 1949.Denne valgplakaten for Høyre ble brukt ved stortingsvalget i 1949. Her kommuniserer både ordene og layouten et tydelig budskap: Plakaten er enkel og uten bilde, og teksten kortfattet og nøktern. Dette var en passende form i en tid som var preget av økonomisk nøkternhet og tverrpolitisk samarbeid om gjenreisningen av landet.

Mange «språk» å kommunisere på

All kommunikasjon skjer ved hjelp av tegn, og tegn er langt mer enn ord. Vi oppfatter alt fra trafikkskilt, firmalogoer, piktogrammer og skrifttyper til kroppsspråk, mimikk, musikk og klesdrakt som tegn. Tegnene kan formidle informasjon og vekke følelser, men de kan også signalisere tilhørighet til en gruppe med bestemte holdninger og en bestemt (livs-) stil.

Vi kommuniserer alltid

Det går ikke an å melde seg ut av kommunikasjonen med andre. Vi kommuniserer til og med når vi velger å være tause, fordi tausheten vår sender ut et signal til den som forventer et budskap – uten å få det. Også i markedsføringssammenheng har taushet konsekvenser: Den som ikke kommuniserer med kundene, blir enkelt og greit usynlig og får ikke solgt produktene sine.

Bevisst og ubevisst kommunikasjon

Vi kan kommunisere bevisst og ubevisst. Et «Hei, hyggelig å se deg!» kan for eksempel ledsages av et kroppsspråk som forteller noe ganske annet, uten at vi er klar over det. En slurvete oppsatt plakat som skjemmes av skrivefeil, formidler neppe et budskap om at senderen står for kvalitet. For en markedsfører er det viktig at all kommunikasjon ut mot kundene er godt planlagt og formidler det bedriften og produktene står for.