Oppgave

Oppgaver Næringsmiddelhygiene

Publisert: 06.12.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  1. I hvilken grad bør kravet til hygiene sette grenser for servicetilbud? Se video om service kontra hygiene og drøft dette.
  2. Hvordan vil du tilrettelegge opplæring i næringsmiddelhygiene for de ansatte i forhold til de arbeidsoppgaver de skal utføre? Lag en plan.
  3. Lokalene må være beskyttet mot dannelse av kondens og mugg på overflatene, og de må ha egnede temperaturforhold for hygienisk bearbeiding og lagring. Hvordan vil du sikre dette?
  4. Går det en grense mellom rimelige hygienekrav og rent pirk? Se video om restauranthygiene (Bagatelle) og drøft hvor dere mener grensen går.
  5. Lag en skisse av et vaskerom foransatte som tilfredsstiller alle krav.
  6. Finn ut kravene for temperaturer for oppbevaring av næringsmidler. Hvordan og hvor ofte vil du kontrollere at temperaturene holdes?
bilde av håndvaskHåndvask
Fotograf: Lars Wittrock
 
Relatert innhold

Faglig