Fagstoff

Kameravinkler

Publisert: 13.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Gutt på sykkel sett i froskeperspektiv og lita jente sett i fugleperspektiv. Foto.Eksempel på froskeperspektiv og fugleperspektiv. Hva slags inntrykk får du av barna ut fra bildevinklene de to fotografene har valgt?     

Kameraet kan sammenlignes med det menneskelige øyet. Vinkelen kameraet er plassert i i forhold til motivet, er et viktig fortelleteknisk grep som styrer hvordan vi opplever det vi ser.

Kameraet er øyet som ser

Kameravinkler reflekterer maktforhold mellom personer. Noen personer ser vi opp til, andre ser vi ned på. En person som er fotografert i fugleperspektiv, virker liten, svak og forsagt. Velger vi froskeperspektiv, ser personen stor og mektig ut. Det er grunnen til at historiske portretter av statsoverhoder gjerne har vært noe undervinklet. I samfunn der det legges vekt på likhetsidealer, framstilles ledere oftere i normalperspektiv.

Sammenlign bildet av kong Haakon og kronprins Olav fra 1940 med bildet av kong Harald, kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fra 2009. Hva forteller disse bildene om hvordan det norske samfunnet har endret seg i løpet av disse 70 årene?

Kongen og kronprinsen søker dekningu nder et flyangrep på i MoldeKong Haakon og kronprins Olav i 1940.  

Kong Harald, kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fotografert på Bygdø kongsgård 25. august 2009. Kong Harald, kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra i 2009. 

Ulike kameravinkler

De forskjellige kameravinklene forteller oss noe om plasseringen av kamera i forhold til fokuspunktet i motivet.

En framstilling som viser kameraets plassering ved ulike kameravinkler. Illustrasjon.Kameravinkler

 • Normalperspektiv
  Man vil normalt se en person i øynene.
 • Overvinklet
  Kameraet er plassert høyere enn fokuspunktet.
 • Undervinklet
  Kameraet er plassert lavere enn fokuspunktet.
 • Fugleperspektiv
  Kamera er plassert svært høyt, og man ser ovenfra og ned mot fokuspunktet.
 • Froskeperspektiv
  Kamera er plassert svært lavt, og man ser opp mot fokuspunktet.