Fagstoff

Det flerkulturelle samfunn – hva er det?

Publisert: 10.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Flerkulturelt samfunn

Uttrykket ”det flerkulturelle samfunn” høres flott og politisk korrekt ut. Men er det egentlig så mange som vet hva det betyr? Er det når grupper fra ulike nasjonaliteter, religioner og kulturer lever sammen og suger det positive ut av de ulike kulturene, slik at vi får en felles overbyggende fargerik kultur? Så enkelt er det dessverre ikke.

Anders Slaatsveen forsøker å forklare uttrykket i boka Gode formål – gale følger? Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk:

Hvis uttrykket skal brukes og ha mening ut over fraseplanet, kan det ikke bety at ulike "kulturer" lever ved siden av hverandre, lukket og atskilt. I et reelt flerkulturelt samfunn må fundamentet være at storsamfunnets verdier, regler og strukturer respekteres av alle. Samtidig må de ulike nasjonale/etniske, religiøse og kulturelle miljøene ha en størst mulig åpenhet til hverandre, og retten til å påvirke og til å bli påvirket må gjelde alle.1

Det er her snakk om noen overbyggende verdier som vi alle må forholde oss til for at vi skal føle oss likeverdige. Dette gjelder ikke minst likestilling mellom kjønnene og det å selv kunne velge ektefelle eller samboer.

Lukkede samfunn

Dessverre er virkeligheten den at mange innvandrergrupper lever i en ofte uønsket isolasjon fra samfunnet rundt. Nettopp denne isolasjonen blir av enkelte sett på som et middel for å opprettholde ens egen kultur. Maktmennesker i både innvandrermiljøene og storsamfunnet er med på å forsterke dette.

Enten–eller

Kan man være både norsk og for eksempel pakistansk eller tyrkisk? Idealet for en vellykket integrering er ikke om man er enten nordmann eller for eksempel pakistaner, men at man er både nordmann og pakistaner. I det "norske" samfunnet rår en forventning om at alle skal bli norske. Mange forstår integrering som at innvandrerne gir avkall på sin egen kultur og tar til seg den norske. Tanken om at også etniske nordmenn må forandre seg for å oppnå en helhetlig integrering, er fremmed for de fleste.

Ulike kulturer, lik status

En fullstendig integrering innebærer at ulike kulturer skal få lik status og makt i samfunnet. Alle kulturer i Norge må ha like rettigheter til å være aktive og utvikle seg. Integrering handler altså ikke om at vi skal bli like! Dette er et svært vanskelig emne, for det vil alltid være slik at flertallet definerer hva likheten skal handle om.

Jeg startet denne artikkelen med å sette spørsmåltegn ved uttrykket "det flerkulturelle samfunn". Noe svar har jeg ikke, men jeg har skissert opp hva det kan inneholde.2