Fagstoff

Radiosjangre

Publisert: 06.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Radiostudio sidespaltebilde  

Eksempler

Nyhetsmelding

Nyhetsmeldinger fra NRK Alltid Nyheter 

Blokk

Nyhetsinnslag med nyhetsmelding, intervju og blokk på NRK P3 

Reportasje

Radioreportasje om Berlinmurens fall 1989 (NRK) 

Kåseri

Are Kalvø kåserer om Grunnloven.

Montasje

Familien som spela vekk jola (Norgesglasset, NRK P1)

Hørespill

Hørespillet Agnete, basert på et drama av Amalie Skram (1937)

Dokumentar

Radiodokumentar om verden sett hjemmefra (P2-akademiet)

Sendeflater

P4s radiofrokost er eksempel på hvordan en studiovert binder ulike sjangre sammen til en sammenhengende sendeflate.  

Alexander Dale Oen i radiostudio i P4Norges beste svømmer, nå avdøde Alexander Dale Oen, i samtale med Michael Andreassen i radiokanalen P4. De fleste radiokanaler opererer i dag ikke med separate programmer, men med brede sendeflater der ulike innslag bindes sammen av en programleder eller studiovert.

En radiosjanger er et innslag i radio som lytteren kjenner igjen fordi innslaget er komponert på en spesiell måte. De forskjellige radiosjangrene benytter lyd som virkemiddel på ulikt vis. Her kan du lære mer om sjangrene nyhetsmelding, reportasje, radiokåseri, montasje, hørespill og dokumentar.

Nyhetsmeldinger

Nyhetsmeldinger i radio har et fast sendetidspunkt med en nyhetsoppleser. De presenterer noe som har hendt. Lytteren venter svar på spørsmålene til de seks spørreordene: Hvem? Hva? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Når? Lengden på en nyhetsmelding er på noen få setninger. Omfattende nyheter er ofte dekket av journalister og kalles for en nyhetsblokk.

Reportasje

Reportasje betyr å bringe noe tilbake. Reporteren forsøker å gi lytterne følelsen av selv å være til stede under aktuelle begivenheter. En god reporter bruker mikrofonen til å beskrive sin opplevelse, gi bakgrunnsinformasjon, intervjue og bruke miljølyd. Det er vanlig med direkte overføringer fra store hendelser som f.eks. politiske demonstrasjoner eller under ski-VM i Oslo.

Are Kalvø lytterAre Kalvø jobbet i mange år som radiokåsør i NRK. Kalvø har nå en fast kåsørspalte i Aftenposten. 

Radiokåseri

Ordet kåseri kommer opprinnelig fra det franske ordet causer og betyr å prate. Dette er en muntlig og subjektiv sjanger hvor man fremmer egne synspunkter om et bestemt tema. Kjennetegn på et kåseri: humoristisk, kritisk og med en ironisk undertone.

Montasje

Montasje er radioens mosaikk. Det betyr at man setter sammen mange ulike klipp til en helhet. Denne kreative sjangeren har gjerne bakgrunnslyd med opplesning av dramatiske fortellinger, slik at lytteren får illusjonen om å være et helt annet sted. En god montasje krever mye arbeid. 

Hørespill

Hørespill er en sjanger som bygger på drama. Dialogen er forsterket av lydeffekter som gir lytteren et fantasibilde. Skuespillerne kan ha ulike roller og må dermed ha et stort repertoar av stemmer. Kontentum og effektlydene er meget viktig for å underbygge den bestemte stemningen som skal gjenspeile hørespillets fiktive location.

Dokumentar

En dokumentar består av autentiske opptak fra virkeligheten. Materialet er intervju, fakta, fortellerstemme og miljølyd. I tillegg kan dokumentaren ha historiske opptak og arkivmateriale.

Silje Ese Haugen NRK-reporter Silje Ese Haugen laget radiodokumentar om hva som hendte da hun satte inn en annonse i Aftenposten med "student søker deltidsjobb". Dokumentaren viser at hun kun fikk tilbud om sex. 

Oppgaver

Generelt