Fagstoff

Stine bruker bidragsmetoden

Publisert: 04.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Bilde av penger

Stine har fagbrev i IKT Servicefag og har jobbet lenge i IT-bransjen. Hun er nå salgssjef og medeier i en liten IT-bedrift som selger datamaskiner til bedriftskunder. Stine bruker vanligvis bidragsmetoden når hun skal beregne pris.

Bidragsmetoden trinn for trinn

I dette tilfellet er Stines kunde en bedrift. I bedriftsmarkedet er det vanlig å operere med priser uten merverdiavgift når man lager tilbud og sammenligner priser mellom ulike leverandører. Når vi som privatkunder studerer vareutvalget i butikkhyllene, er prisene vanligvis oppgitt med merverdiavgift.

Nå skal Stine selge 30 datamaskiner til en bedrift som nettopp har etablert en ny avdeling i lokalområdet. Hun har hatt flere møter med bedriften og funnet fram til en modell både hun og kunden tror skal passe godt. På det tredje og siste møtet med kunden skal hun legge fram pristilbudet sitt.

Første trinn – å beregne de variable kostnadene

Stine må først finne de variable kostnadene. Hun finner at innkjøpsprisen per maskin er 4890 kroner levert Oslo. Frakt fra Oslo til Stines lager koster 4200 kroner for hele partiet.

  • Bildet viser en kalkulasjon Prisen per maskin er 4890 kroner, levert i Oslo.
  • Frakt til Stines lager koster 4200 kroner for hele partiet.
  • Stine fordeler fraktkostnaden, og prisen inkludert frakt blir 5030 kroner per maskin.

 

Andre trinn – å beregne dekningsbidraget

Bildet viser en kalkulasjon  Dekningsbidraget er den delen av prisen som kommer i tillegg til de variable kostnadene. Dekningsbidraget beregnes i prosent av prisen. Hvor stor denne prosenten er, kan variere. I dette tilfellet tenker Stine at dekningsbidraget bør utgjøre 35 prosent.


Bildet viser en kalkulasjon  Stine vet at hun er i hard konkurranse med flere lokale leverandører. Alle ser på den nye bedriften som en spennende og framtidsrettet kunde og vil gjerne vinne den første konkurransen. Pris betyr nok ikke alt, men Stine vet at hun må kunne måle seg med konkurrentene. Hun legger dekningsbidraget til de variable kostnadene, og prisen blir 7738,46 kroner per maskin. Dette er prisen før merverdiavgiften er lagt til.

Bidragsmetoden fungerer også i revers

Stine har et vellykket møte og får gode tilbakemeldinger på sitt forslag til løsning, men da hun legger fram pristilbudet, reagerer kunden negativt. Hun får fortalt at de har fått bedre pris på tilsvarende produkt hos Stines hardeste konkurrent. Kunden understreker samtidig hvor godt de har likt Stines løsning og hennes måte å presentere sin egen bedrift på. 

Bildet viser en kalkulasjon  Stine tar sjansen på å utfordre kunden på hvilken pris som skal til for å få avtalen. «I hvert fall ikke over 7000 kroner per maskin», er svaret. Hun tar fram kalkulatoren og gjør en rask bidragskalkyle.

Bildet viser en kalkulasjon Hun beregner dekningsgraden, som er dekningsbidraget som del av salget (omsetningen), og får 28,14 prosent.

Stine tenker at et dekningsbidrag på 28 prosent er lavere enn planlagt. Samtidig gir det et lite bidrag til å dekke andre kostnader og gir litt fortjeneste. Det viktigste nå er å få den nye kunden, og å hindre vekst hos konkurrenten. 

«7000 kroner er greit», sier Stine med et smil.

Til sist beregner hun salgspris med merverdiavgift. Kan du regne ut hvilken pris Stine ender opp med?

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt