Fagstoff

Farek bruker påslagsmetoden

Publisert: 04.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Bilde av penger

Farek er lærling i en stor dagligvarekjede. Han skal beregne salgspris på en pakke fersk kjøttdeig og velger å bruke påslagsmetoden.

Påslagsmetoden trinn for trinn

Farek vet at han har flere tusen ulike varer i butikken. Ved å bruke påslagsmetoden sparer man mye tid samtidig som man sikrer seg en grei kontroll med de aller fleste prisene. Mens selvkostmetoden bruker ni trinn på å komme til ferdig pris, kan Farek nøye seg med fire.

Første trinn – beregn innkjøpspris

Farek finner varens innkjøpspris på pakkseddel eller faktura. Kjøttdeigen kommer i pakninger på 400 gram.

 • Bildet viser en kalkulasjon Pris per kilo er 34,90 kroner uten merverdiavgift.
 • Hver pakke inneholder 0,4 kilo.
 • Innkjøpsprisen blir 13,96 kroner per pakke.

 

Andre trinn – beregn andre direkte kostnader   

 • Bildet viser en kalkulasjon Hele varepartiet består av 300 kilo kjøttdeig.
 • Den totale fraktkostnaden er på 1840 kroner.
 • Det er 750 pakker kjøttdeig i varepartiet.
 • Fraktkostnad per enhet blir 2,45 kroner.

 


Bildet viser en kalkulasjon Tredje trinn – beregn inntakskost

Farek summerer direkte varekostnad og andre direkte kostnader og får inntakskost på 16,41 kroner.   

 

Fjerde trinn – multipliser inntakskost med påslagsfaktor

Farek har fått et sett med ulike påslagsfaktorer for ulike varegrupper. Årsakene til at påslagene varierer, er flere:

 • Noen varer går lett ut på dato, slik at man må ta inn litt ekstra for å dekke opp for de varene som må kastes.
 • Noen varer ligger lenger i hylla enn andre, og de skal derfor ha litt mer påslag for lagerkostnaden. Noen varer er spesielt utsatt for svinn.
 • Enkelte varer er også spesielt utsatt for oppmerksomhet fra kundene som sammenligner priser på varer fra konkurrenter. Disse varene får derfor en lav påslagsfaktor.

 

Bildet viser en kalkulasjon Hensikten med en påslagsfaktor er uansett å dekke inn indirekte kostnader, fortjeneste og merverdiavgift.
 • Inntakskost var 16,41 kroner.
 • Påslagsfaktor er 1,8 for denne typen varer.
 • Salgspris blir 29,54 kroner.

 

I tråd med kjedenes politikk for prising av varer rundes denne summen av til å ligge ti øre under nærmeste krone, altså 29,90.  

Oppgaver

Generelt