Fagstoff

Line bruker selvkostmetoden

Publisert: 04.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Bilde av penger

Line har fagbrev i salgsfaget og er ansatt som butikksjef i en større elektronikkjede. Hun bruker vanligvis selvkostmetoden når hun skal kalkulere priser.

God kontroll på kostnadene

Line sier at den viktigste årsaken til at hun bruker selvkostmetoden, er at den gir henne en trygghet for at prisene dekker inn kostnadene. Hver gang hun får et vareparti inn i butikken, kalkulerer hun prisen på hver vare. Ofte gjør hun også priskalkyler når hun skal ta stilling til hvilke nye varer hun skal ta inn til butikken. Om hun ikke føler seg ganske trygg på at varen vil oppnå en pris som både dekker kostnader og hennes egne krav til fortjeneste, så lar hun være å tilby denne varen. Ikke sjelden er det altfor optimistiske varekjøp som gir en butikk økonomiske problemer.

Selvkostkalkylen trinn for trinn

Line bruker en enkel modell for selvkostkalkyle. I avsnittene som følger, skal vi fylle inn linje for linje i denne modellen. Line har akkurat fått et parti med digitale kameraer inn i butikken, og vi vil bruke disse som eksempel.

Bildet viser en kalkulasjon   Første trinn – direkte varekostnad

Modellen tar utgangspunkt i varens innkjøpspris. Når Line får et tilbud om å ta inn en vare fra en leverandør, så sjekker hun prisen på den aktuelle varen. Har Line fått et parti uprisede varer fra kjeden inn i butikken, finner hun prisen på den aktuelle varen i fakturaen eller på pakkseddelen.

Pakkseddelen viser at kameraet har en pris på 960 kroner. Denne innkjøpsprisen legger vi inn i modellen.

Bildet viser en kalkulasjon  Andre trinn – andre direkte kostnader

I selvkostmetoden er det viktig å finne alle kostnader som har direkte med et produkt å gjøre. I dette tilfellet ser Line at hun har betalt 600 kroner i frakt for tolv kameraer. Hun deler fraktkostnaden for hele sendingen på antall produkter og får 50 kroner per produkt i andre direkte kostnader.

 


Bildet viser en kalkulasjon  Tredje trinn – sum inntakskost

I selvkostmetoden brukes begrepet inntakskost om det det koster «å få en vare inn». I Lines tilfelle er kameraet betalt inn til butikken når hun har gjort opp for direkte varekostnad og andre direkte kostnader. Hun summerer disse i tabellen og får en inntakskost på 1010 kroner, men fortsatt er det et stykke igjen til endelig pris.

 

Bildet viser en kalkulasjon  Fjerde trinn – indirekte kostnader

For Line koster det å drive butikken. Med jevne mellomrom går hun gjennom alle kostnadene hun har til å drive butikken. I farten kan hun komme på husleie, strøm, rente på lån, lønn til ansatte og annonser i lokalavisa. Hun kunne helt sikkert kommet på flere. Sammen med regnskapsføreren sin har hun beregnet disse kostnadene og fordelt dem på omsetning. De ønsket å finne en fast prosentsats og endte på 60 prosent. Det betyr at Line bør ha et tillegg på 60 prosent på inntakskosten på alle varer for å dekke de mange kostnadene som ikke kan knyttes til et spesielt produkt. I dette tilfellet blir den indirekte kostnaden per kamera 606 kroner. Dette legger hun inn i en ny linje i modellen.


Bildet viser en kalkulasjon  Femte trinn – selvkost

Med begrepet selvkost menes både det «selve varen» har kostet og det «varen har kostet oss selv». Dette er et viktig trinn for at varen nå skal kunne selges uten tap. Varen har fått en pris som gjør at den dekker både varens egne kostnader og de felles kostnadene som alle varer må være med å dele på. Line fyller inn en ny linje tabellen. Prisen på kameraet er nå kommet opp i 1616 kroner. Nå gjenstår det bare å tjene penger, tenker Line.


Bildet viser kalkulasjon Sjette trinn – fortjeneste

Line synes det er kjekt å drive butikk. Aller kjekkest er det når et månedsregnskap viser et godt overskudd. Hun har i samråd med kjeden og regnskapsføreren satt en sats på fortjeneste på 30 prosent. Dette blir 484,40 som hun runder av til 485 kroner.

 

 

Bildet viser en kalkulasjon  Sjuende trinn – salgspris uten merverdiavgift

Nå er Line så godt som i mål. Hun har fått en salgspris uten merverdiavgift på 2101 kroner.

 

 

 

Bildet viser en kalkulasjon Åttende trinn – salgspris med merverdiavgift

Lines del er den siste delen av kalkulasjonen enkel siden hun har samme sats for merverdiavgift på alle produkter. Hun legger 25 prosent merverdiavgift, altså 525,25 kroner, til salgsprisen.

 

 

Bildet viser en kalkulasjon  Line summerer og får en salgspris med mva. på 2626,25 kroner. Hun legger prisen inn i modellen og er i mål.

Ofte gjør en «prispsykologiske» justeringer for å legge prisen rett under en hundre- eller tusenlapp. I dette tilfellet kunne Line vurdert 2599 kroner eller 2699 kroner. Kundene oppfatter da prisen som lavere enn den er i virkeligheten. Om bedriften profilerer seg med høy kvalitet og høy pris, kan den øke prisen for å få et rundt tall som 3000 kroner.

Avanse

Bildet viser en kalkulasjon  Vi kan forenkle kalkylen ved å bruke avanse. Avansen er differensen mellom salgsprisen uten merverdiavgift og de direkte kostnadene.


Bildet viser en kalkulasjon Det vil si at avansen består av indirekte kostnader og fortjeneste.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt