Fagstoff

Helse og livsstil

Publisert: 03.05.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har, og hvilke valg vi gjør. Vi gjør en rekke valg hver eneste dag. For eksempel:

Vi kan velge å ha et sunt eller et mindre sunt kosthold. Vi kan i mange tilfeller velge om vi vil være fysisk aktive. Vi kan gå eller sykle til skolen eller ta buss. Vi kan velge å gå tur eller drive idrett, men vi kan også velge å la være. Vi har tilgang på ulike rusmidler og tobakk, men vi kan velge å ikke bruke slikt.

Ung kvinne på sykkel. Foto.Fysisk aktivitet.   

Tre ulike typer smoothie. Foto.Kosthold   

Sovende kvinne. Foto.Søvn 

Livsstil og helse henger sammen. Å opprettholde god helse gjennom livet innebærer å gjøre riktige valg med tanke på livsstil. Den enkeltfaktoren som har størst betydning, er fysisk aktivitet. Men kosthold, rusmidler, søvnrytme og psykososiale forhold er også av vesentlig betydning. Det er også viktig å kunne bruke kroppen riktig og å unngå å utsette seg for skader.